Khoa Tài chính Kế toán  (FA)

Phòng 103 

Trường Cao đẳng Sài Gòn - Lô 14, Đường số 5, Công viên Phần mềm Quang Trung, Q. 12, Tp. HCM, Việt Nam

Số điện thoại: 028 371 55033

Email: fa@saigontech.edu.vn

 

Đăng ký xét tuyển